Úvod

V posledních letech dochází k vysokému nárůstu počtu lidí, kteří nejsou schopni plnit své závazky vůči svým věřitelům. S tím jsou spojena následná soudní řízení a exekuční řízení. Často tyto případy končí vystěhováním, zablokováním účtů a odebráním movitého majetku.

Jsme mladá dynamická společnost, která pomáhá lidem řešit jejich finanční problémy. Zabývá se poskytnutím komplexního poradenství, vytvářením finančních plánů, které optimalizují možnosti splácení závazků klienta vůči jeho věřitelům a pomáhá při hrozících ale i probíhajících exekucích. Zastupuje klienta při jednání se všemi dotčenými institucemi, aktivně s nimi komunikuje a řeší případné spory pokud možno dohodou, bez intervence soudu. Každý klient je řešen individuálně. Naší snahou je pomoci klientovi rychle a efektivně tak, aby po naší vzájemné spolupráci byl bez dluhů, případě měl své dluhy pod kontrolou a byl je schopen splácet.