INSOLVENCE / OSOBNÍ BANKROT

Máte více věřitelů, peněžité závazky po lhůtě splatnosti po dobu delší 30 dnů a tyto závazky nejste schopni plnit? Jste v úpadku. Insolvenční zákon řeší úpadek nebo hrozící úpadek (je-li předpoklad, že nebudete schopni řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků) a to tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčených Vaším úpadkem nebo hrozícím úpadkem. Naše společnost pro Vás připraví Návrh na povolení oddlužení, jste-li fyzická osoba a Insolvenční návrh jste-li OSVČ nebo osoba právnická. Dále za Vás budeme jednat s příslušným soudem a insolvenčním správcem.