POMOC PŘI EXEKUCI

V případě, že již proběhlo soudní řízení a jeho rozhodnutí nabylo právní moci, či jste s věřitelem podepsali notářský nebo exekuční zápis s doložkou vykonatelnosti, a přesto jste v dané lhůtě své závazky vůči věřiteli neuhradili, hrozí Vám exekuce a s ní spojené nepříznivé důsledky. Naše kancelář Vás zastoupí při jednání s věřiteli. Naší snahou je zajištění co nejpříznivějších podmínek pro splacení Vašeho dluhu.